Performer DODHEIMSGARD

The Crystal Specter – Dodheimsgard

forgotten by reality speak of the pearls in crossing unnatural fragments Perplex in a mortal disguise suddenly awared Forbidden alowements […]

Jesu Blod – Dodheimsgard

og dommedags juvelen svant I slummer av falne kеr Jeg la min sovne I is For en erindrings skalkede veier […]