I Blod Skall Syndaren Vakna – Ancient Rebirth

I synd skall jag uppsta i blod
Ett liv utav m”rker mig v„ntar
F„rgat av helvetets gl”d

Jag vistas i dimmornas skog
Besatt av demoner jag plagas
Sn”n lyser vit i natten
M„starens meviga natt

Vargar ylar i m”rkret
N„r jag sakta fryser till d”ds
En dj„vulsk resa mig v„nter
Genom gangar av m”rker och jord
Under den nordiska himmel
Som sett mig f”das och d”

D”den har slukat min kropp
Den dj„vulska resan „r gjord
F”rblindad jag skriker i m”rkret


Lyric I Blod Skall Syndaren Vakna – Ancient Rebirth