Na laetha geal m’oige – Enya

(Im omos do me m’athair agus do m’atair)

, ,
Ag amharc Ire m’oige
, , ,
Is me bhi samh,

gan erlas marbh
, , ,
Bhi me og san am,

Anois, t’aim bnartha,
, ,
‘s tad ar shuil an la.
, , ,
Ochon ‘s ochon o.

,
Na laetha geal m’oige
, , ,
Bhi siad lan de dhochas
, ,
An bealach mor a bhi Romham anonn
, , , , ,
Bhi se i ndan domh gombeinn, slan slan.

Anois, t’aim bnartha,
, ,
‘s tad ar shuil an la.
, , ,
Ochon ‘s ochon o.

,
Na laetha geal m’oige
, , ,
Bhi siad lan de dhochas
, ,
An bealach mor a bhi Romham anonn
, , , , ,
Bhi se i ndan domh gombeinn, slan slan.

Anois, t’aim bnartha,
, ,
‘s tad ar shuil an la.
, , ,
Ochon ‘s ochon o.


Lyric Na laetha geal m’oige – Enya