Skald Av Satans Sol – Dark Throne

Mнrket faller
Ondskap Slumrer
Skogen kaller

Her ute i Dyrets domene
gjennom en dyster, Gusten Skog
engler lнper, engler flyr
vekk fra min egen kikegaard

Jeg star under en kald vind.
Taken letter ‘fra englers flukt
Jeg drikker fra Manens Kalde,
Bleke lys og hylder Satans sol.
En Grusom Ondskap siver inn og fyller kropp og sjel
En himmel av Daudinger
Tortur og Hat

Taken tetner
Mнrket faller
Ondskap Slumrer
Skogen kaller

La meg for evig tjene de toogsytti evig falne
I den Kolde Mнrke brнnn av de Slue sorte


Lyric Skald Av Satans Sol – Dark Throne