Verslonden Door Duisternis – Denethor

Het licht verslonden door het duistere
Het zijn mijn volgelingen die luisteren
Het bloed dat wij gretig, doch aristocratisch drinken
Is het bloed van de engelen die wij verminken

Mysterieuze schaduwen doorboren het maanlicht in ons kasteel
Door onze razende woede spuit het bloed van onze vijanden uit hun keel
Door demonen aangevreten lijken bedekken de vloer
Geduldig als een roofdier ligt onze macht op de loer

Eeuwig zal het helse vuur branden in onze geest
Diep in ons bestaan huist het medogenloze beest
Het beest dat stamt uit vroeger tijden
Het beest waaronder elke verrader zal lijden

Glorieus marcheren wij door overwonnen rijken
Met strijdlust in onze ogen zien wij ons koninkrijk herrijzen
Engelen sterven, demonen worden geboren
De gelovigen zullen voelen dat ze hebben verloren

De eeuwige nacht overmeestert de dag
De wereld is nu ondergeschikt aan ons gezag
In de verduisterde lucht heffen wij ons zwaard
De wind der overwinning blaast door onze baard

Eeuwig zal het helse vuur branden in onze geest


Lyric Verslonden Door Duisternis – Denethor